Bio odbouratelné produkty

Spojením výzkumu, inovace, životního prostředí a trhu se zrodil ve firmě NILS důležitý projekt, jehož smyslem je příspět na ochranu životního prostředí a lidstva.
S bio-odbouratelnou řadou výrobků BioProduct NILS, vyrobenou na základě pečlivě zvolených surovin, jsme se kvalifikovali mezi nejspolehlivější dodavatele v oboru bio-odbouratelných výrobků a tím napomíháme aktivně řešit problémy nebezpečí kontaminace půdy, vodních zdrojů, jezer a moře. Platné mezinárodní předpisy nařizují likvidaci těchto výrobků v rámci opotřebených olejů.

BioProduct NILS nabízí řadu vysoce výkonných maziv, hydraulických olejů, převodových olejů, odbedňovacích olejů vhodných i pro extrémně těžké pracovní podmínky.

Výrobky BioProduct NILS kromě poskytnutí absolutní bezpečnosti a zajištění dlouhým intervalů při mazání stavební a zemědělské techniky, hydraulických centrál na vodních přehradách, strojů na zpracování dřeva jako například řetězy na motorové pily a další, jsou schopné vyloučit náhodné zastavení systému způsobené problémy mazání a optimalizovat mazací interval, snížit četnost doplňování oleje a zvýhodnit hospodárnost při provozu strojů a mechanizace.

BioProduct NILS nácházejí výborné uplatnění také u strojů na udržování golfových hřišť, kde v případě úniku oleje travnatý koberec není třeba měnit za nový, jak je tomu případě použití normálních nebiodegradabilních výrobků.

Použití výrobků BioProduct NILS se doporučuje u vodních elektráren, kde výtok oleje či nadměrné mazání může způsobit vážné škody na životním prostředí.

Nejsme pouze standardním dodavatelem, ale jsme spolehlivým partnerem a současně globálním poradcem údržby. Díky naší servisní činnosti skládající se z předvídané diagnózy, filtrace, plánu mazání a fluid-managmentu, dokážeme monitorovat funkční podmínky strojů a zařízení prostřednictvím poradenské činnostia díky studiu plánu údržby a uskutečnit optimalizaci produktivity a výnosnosti podniku.

Společnost NILS S.p.A. je držitelem certifikace, týkající se životního prostředí ISO 14001 a certifikace systému řízení jakosti ISO 9001, které jsou nezbytné pro vyvíjení činnosti v tomto oboru.

Hydraulický olej HEES
ANTARES ES
Hydraulický olej HEES
ANTARES IS BIO 46
Polotekuté mazivo
BIOLITH EP 00
Plastické mazivo
BIOSTAR G
Kompresorový olej
COMPRESS R/BIO
Plastické mazivo
ECTA
Řezný a řetězový olej
KESOIL BIOSYNT
Čistící prostředek
NYLSET BLU
Čistící prostředek
NYLSET T
Absorbční prášek
OIL CATCH
Separační olej
SC-BIO
Plastické mazivo
SINUS
Plastické mazivo
SYLITEA 4.018
Turbínový olej
TURBWAY
Nemrznoucí kapalina
VISUAL