Energie a životní prostředí

Dnes ještě intenzívněji pracujeme se zákazníky, kteří nabízejí výhodnou, zodpovědnou, snadnou a čistou energii. Díky mladému a kompetentnímu týmu, který si uvědomuje sociální, etický a enviromentální význam energetického vývoje jsme přítomní v oboru elektráren, eolických elektráren a tepelného zpracování odpadu, které využívají plynových, parních, vodních turbín nebo i jiných systémů, široká řada bio-odbouratelných výrobků, nebo syntetických a minerálních olejů do turbín, ložiskových olejů, speciálních maziv, sprejů které zajišťují maximální bezpečnost, spolehlivost a dlouhé intervaly mazání a výměny olejů.

Chceme přispět celkovým zlepšením efektivnosti zařízení, napomoct konkrétním způsobem ke snížení emisí oxidu uhličitého s ohledem na cíle stanovené Protokolem z Kyoto, upřednostňující hospodářství úspor z rozsahu při výrobě elektrické energie v rámci respektu životního prostředí.

V tomto smyslu jsme spolehlivým partnerem. A současně globálním poradcem údržby, který je schopný doporučit personalizovaná řešení, jež dokážou snížit celkové náklady a vyloučit náhodné zastavení stroje.Díky naší servisní činnostiskládající se z předvídané diagnózy, filtrace, plánu mazání a fluid-managmentu, lépe řečeno prostřednictvím navržené poradenské činnosti, servisu a personalizovaného plánu údržby dokážeme monitorovat funkční činnost strojů a přispět k optimalizaci produktivity a výnosti podniku a současně respektovat životní prostředí a celou společnost.

Společnost NILS S.p.A. je držitelem certifikace, týkající se životního prostředí ISO 14001 a certifikace systému řízení jakosti ISO 9001, které jsou nezbytné pro vyvíjení činnosti v tomto oboru.

ATF DEXRON III H
ATF DEXRON III H PLUS