Laboratorní rozbory

Kdo nás zná, ví že se řídíme hodnotami udržitelnosti, partnerské spolupráce, inovace a účinnosti a že než jako dodavatelé se stavíme spíše do pozice spolehlivého partnera. Podařilo se nám získat důvěru stále rostoucího počtu zákazníků a naučili jsme je používat a zacházet s výrobky účinějším způsobem tak, aby došlo ke snížení spotřeby a zamezení plýtvání s tím, že jsme doporučili personalizovaná řešení vedoucí ke snížení celkových nákladů a ke zlepšení produktivity s důrazem na ochranu životního prostředí a lidského zdraví.

V oboru průmyslových zařízení nabízíme nepřeberné množství služeb a přes 1000 výrobků, mezi kterými bio-odbouratelné, syntetické a minerální oleje, hydraulické, turbínové a kompresorové oleje, vysoce výkonná maziva, pasty, spreje, detergenty, nemrznoucí kapaliny a doplňkové výrobky.
Mnohá maziva do průmyslu jsou speciální výrobky, formulované pro specifické divize se zvláštními výrobnímí procesy, studované týmem odborníků, kteří pracují pod záštitou inovace.

Díky naší servisní činnosti skládající se z předvídané diagnózy, filtrace, plánu mazání a fluid-managmentu, dokážeme monitorovat funkční podmínky strojů a zařízení a prostřednictvím poradenské činnosti a díky studiu plánu údržby jsme schopnit zaručit optimalizaci výrobní procesů a maximální výnosnost podniku. Poradenská činnost se zaměřením na optimalizaci skladu je kromě jiného součástí naší nabídky a podpory služeb zákazníkům. 

S podporou laboratoře vám dáváme do ruky nástroj, jak efektivněji hospodařit s olejovou náplní, jak plánovat intervaly výměn, sledovat kondici celého systému a předcházet tak neočekávaným odstávkám strojů a vysokým finančním nákladům.

 Celý proces zpracování rozborů olejů je jednoduchý a rychlý.

Veškeré bližší informace rádi předáme na vyžádání.

Společnost NILS S.p.A. je držitelem certifikace, týkající se životního prostředí ISO 14001 a certifikace systému řízení jakosti ISO 9001, které jsou nezbytné pro vyvíjení činnosti v tomto oboru.