ECTA

Bioodbouratelné mazivo

Plastické mazivo

Popis produktu

Ecta je speciální mazivo formulováno a vyrobeno pouze na základě bioodbouratelných surovin, ktere vylučují riziko znečistění prostředí. Ecta vykazuje výborné mazací schopnosti, dobrou mechanickou stabilitu a vynikající přilnavost na kovové povrchy, u kterých je třeba zajistit mazáni. Dobrá odolnost vůči vodě, a přiměřená aditivace, zaručují u tohoto maziva účinnou ochanu proti korozi a rzi.

Použití

Ecta je mazivo vhodné k mazáni ložisek i ostatních aplikací ve kterých docházi ke tření, při normálních nebo lehce zvýšených (pouze krátkodobě) pracovních teplotách. Mazivo Ecta je obzvláště vhodné v případech, ve kterých by přebývající mazivo mohlo přijít do kontaktu s půdou, a znečistit tak kanalizace, vodní toky nebo podzemní vody.

Vlastnosti

- pracovní stabilita
- odolnost vůči vodě
- dobré anti-korozní vlastnosti
- přilnavost

Kategorie: Plastická maziva
Obory použití: Bio odbouratelné produkty, Průmysl, Stavební stroje, Stavebnictví, Zemědělství, Zimní technologie
Velikosti balení: 180kg, 18kg, 1kg, 400 g, 50kg, 5kg