ANTARES ES

Syntetický bio-odbouratelný hydraulický olej

Hydraulický olej HEES

Popis produktu

ANTARES ES je syntetický bio-odbouratelný HEES (bio-odbouratelnost na 95% podle normy CEC LT 33 A 94) hydraulický olej speciálně formulovaný pro všechny hydraulické systémy pracující v chráněných přírodních oblastech nebo v oblastech se zvýšeným rizikem znečistění. Jedná se o vysoce výkonný výrobek použitelný v jakémkoliv hydraulickém systému, i v těch technicky nejnáročnějších.
ANTARES ES vyhovuje technickým požadavkům DIN 51524 část II pro hydraulické oleje HLP a 51524 část III pro HVLP. Jedná se o olej s vysokým viskozitním indexem a nízkým bodem tuhnutí. Z tohoto důvodu je vhodný pro použití při široké škále pracovních teplot i těch extremně nízkých (například pro systémy pracující v horských oblastech).
ANTARES ES je perfektně kompatibilní s nejvíce používanými elastomery a je mísitelný se standardním minerálním olejem, ikdyž v tom případe ztrácí svoji vlastnost bio-odbouratelnosti.

Vlastnosti

- výborná ochrana proti opotřebení
- velmi dobré anti-korozivní vlastnosti
- vynikající kompatibilita s elastomery
- výborná odolnost vůči oxidaci
- extremně stabilní viskozita při různých pracovních teplotách
- velmi nízký bod tuhnutí

Specifikace

DIN 51524 II - III; HLP; HVLP; BOSCH/REXROTH; AFNOR NFE 48603: HV

Kategorie: Oleje a kapaliny
Obory použití: Bio odbouratelné produkty, Průmysl, Stavební stroje, Stavebnictví, Zemědělství, Zimní technologie
Typy oleje: Hydraulické oleje
Velikosti balení: 180kg, 18kg, 50kg