WHITE STAR

Mazivo EP s pevnou přísadou

Plastické mazivo

Popis produktu

WHITE STAR je mazivo EP nové generace, obsahujicí speciální světlé pevné přísady, které zaručují vynikající ochranu proti korozi.

Použití

WHITE STAR je mazivo vhodné k mazání pomalejších ložisek, čepů, ozubených koles a podobných aplikací. Jedná se o výrobek perfektně stabilní i v přítomnosti vody, odolný vůči vysokým tlakům a vibracím. Mazací interval muže být prodloužen 4-8 krát oproti mazacímu intervalu v případě použití standardních maziv.

Vlastnosti

- vynikající odolnost vůči oxidaci
- mechanická stabilita
- perfektní stabilita i v přítomnosti vody
- mimořádně dobrá odolnost vůči korozi, i v přítomnosti slané vody
- velmi dobrá odolnost vůči vysokým tlakům
- vynikající přilnavost

Kategorie: Plastická maziva
Obory použití: Průmysl, Stavební stroje, Stavebnictví, Zemědělství
Velikosti balení: 180kg, 18kg, 1kg, 400 g, 400 g LS, 50kg, 5kg