MOULDIN 25

Syntetický odbedňovací olej

Separační olej

Popis produktu

MOULDIN 25 je odbedňovací olej nemísitelný s vodou, vytvořený na syntetickém základě, který při použití v kovových, plastických nebo drevených formách, zajišťuje odbedněni betonových prvků.

Použití

MOULDIN 25 se používá pro všechny typy odloženéno odbedňování betonu, včetne betonu který byl podroben urychlenému tuhnutí nebo vibrovanému betonu a betonu pro těžkou prefabrikaci. MOULDIN 25 umožňuje následné použití omítek, povrchové úpravy nebo malby v případech kdy to konečná úprava vyžaduje. Aplikace výrobku může být provedena štětcem, válečkem nebo postřikem, ručně nebo automaticky, důležité je však nanést výrobek rovnoměrně na ošetřovaný povrch. Typické dávkování je: 50 m²/l při použití kovových nebo plastických forem, a 30 m²/l při použití dřevených forem (v závislosti na pórovitosti). V případe použití ve speciálních aplikacích nebo s bílým cementem, doporučuje se provést test kompatibility. MOULDIN 25 je výrobek v souladu s normou UNI 8866.

Kategorie: Oleje a kapaliny
Obory použití: Stavební stroje, Stavebnictví
Typy oleje: Separační oleje
Velikosti balení: 200l, 20l