ATOMIC EP

Mazivo EP s dlouhou životností

Plastické mazivo

Popis produktu

Kombinace dvou základních faktorů, tj. výběr kontrolovaných a ověřených surovin, a použití speciálního výrobního procesu, přineslo jako výsledek vytvoření maziva s výjimečnými vlastnostmi.
ATOMIC je vysoce výkonné mazivo, odolné vůči velmi vysokým tlakům.
ATOMIC je dokonale stabilní v přítomnosti vody; je odolný dokonce i vůči slané a horké vodě. ATOMIC je mimořádné mazivo, světlé, fluorescentní barvy, skoro průhledné s obzvláště výraznou přilnavostí.

Použití

Vysoce výkonné mazivo vhodné k mazání automobilového parku, průmyslových strojů, stavebních a zemědělských mašin. Výrazně zamezuje oxidaci a korozi z důvodu tření v ložisku, nebo čepu i při extremně vysoké zátěži, vlhkosti a vibracích. ATOMIC zaručuje výborné výsledky i při práci v extrémně těžkých podmínkách, nebo pod vodou. Mazací interval muže být prodloužen 3-8 krát oproti mazacímu intervalu v případě použití standardních maziv.

Kategorie: Plastická maziva
Obory použití: Průmysl, Stavební stroje, Stavebnictví, Zemědělství
Velikosti balení: 180kg, 18kg, 1kg, 400 g, 400 g LS, 50kg, 5kg